Stefan Johansson
Tillgänglighetsexpert och doktor i människa datorinteraktion
Stefan Johansson

Stefan Johansson

Postdoc-forskare i CoDeAc samt tillgänglighetsexpert och VD för Begripsam AB. Läs mer om Begripsams verksamhet på www.begripsam.se

Andra medverkande