Per-Olov Hedvall
Docent Rehabiliteringsteknik och design
Per-Olov Hedvall

Per-Olov Hedvall

Docent i Rehabiliteringsteknik och design, och verksamhetsledare vid Certec LundsUniversitet. Per-Olof Hedvalls forskning handlar om tillgänglighet, delaktighet och universell utformning, med ett särskilt intresse för samspelet mellan människa och teknologi.

Läs mer om Per-Olof Hedvall.

Andra medverkande