Linda Pettersson
Forskarstuderande och vårdcentralsläkare
Linda Pettersson

Linda Pettersson

Forskarstuderande i CoDeAc-projektet. Även verksam som läkare vid Mora vårdcentral i Region Dalarna.

Andra medverkande