Begripsam
Extremanvändare med erfarenheter av kognitiv tillgänglighet
Begripsam

Begripsam

Begripsam är både ett företag och en förening där personer med levd erfarenhet av kognitiva funktionsnedsättningar arbetar med att förbättra samhället genom ökad tillgänglighet. Begripsam är också verksamma inom forskning, där Svenskarna med funktionsnedsättning och internet är en återkommande undersökning.

Läs mer om Begripsam på deras webbplats.

Andra medverkande