Marika Jonsson
Forskarstuderande sjukgymnast och utvecklingsledare
Marika Jonsson

Marika Jonsson

Forskarstuderande i CoDeAc-projektet. Har en bakgrund som sjukgymnast och är nu verksam som Utvecklingsledare vid eHälsostrategiska funktionen, Habilitering & Hälsa, Västra Götalandsregionen.

Läs mer om Marika Jonsson på KTH:s webbplats.

Andra medverkande