Jan Gulliksen
Professor i Människa-Datorinteraktion
Jan Gulliksen

Jan Gulliksen

Professor i Människa-Datorinteraktion och verksam vid KTH. Förutom att verka som forskare har Jan varit ordförande i den tidigare digitaliseringskommisionen och är nu ledamot i regeringens Digitaliseringsråd. Han är också Digital Campion of Sweden. I projektet är Jan huvudhandledare för Dena Hussein, Marika Jonsson och Nikolaos Syropoulos.

Du kan läsa mer om Jan Gulliksen på KTH:s webbplats.

Andra medverkande