Funktionsrätt Skåne
Företräder 35 organisationer och 40 000 medlemmar i Skåne
Funktionsrätt Skåne

Funktionsrätt Skåne

Funktionsrätt Skåne (före detta HSO Skåne) är en paraplyorganisation som på regional nivå företräder ett stort antal organisationer och personer med funktionsnedsättning i Skåne. Organisationen medverkar i strategiskt viktigt projekt och har ett omfattande samråd och samarbete med olika delar av Region Skåne.

Thilia Nyberg är Funktionsrätt Skånes representant i CoDeAc.

Andra medverkande