Nicko Syropoulos
Interaktionsdesigner och UX-forskare
Nicko Syropoulos

Nicko Syropoulos

Både Nickos professionella intressen och forskningsintressen fokuserar på universell och beteendemässig design. Med människan som centrum för sitt arbete avser han att bidra till ”världen utan hinder”, tillgänglig för alla människor oavsett ålder, funktionshinder, digital kompetens och andra faktorer.

Nicko leder utvecklingsteamet i CoDeAc och är ansvarig inom alla delar av interaktionsdesigncirkeln, från användarbehov och kravspecifikation till prototyper och utvärdering.

Andra medverkande