Nicko Syropoulos
Interaktionsdesigner
Nicko Syropoulos

Nicko Syropoulos

I CoDeAc arbetar Nicko inom alla delar av interaktionsdesigncirkeln, från användarbehov och kravspecifikation till prototyper.

Andra medverkande