Dena Hussein
Forskarstuderande och lärare
Dena Hussein

Dena Hussein

Dena arbetar vid KTH som lärare i bland annat programmering och är doktorand i ämnet Människa Datorinteraktion.

Läs mer om Dena Hussein på KTH:s webbplats.

Andra medverkande