Texter i kallelser

2021-04-01

I en serie workshops samlar vi personer som skriver kallelser och personer som ska läsa och förstå kallelser. Personerna som ska läsa och förstå kallelser kommer från medlemsorganisationerna i Funktionsrätt Skåne. Flera av dem får många kallelser till möten inom vården och och alla deltagare har synpunkter och idéer för hur texterna i kallelser ska bli lättare att förstå.

Arbetet började med att vi gick igenom 5-6 olika typer av kallelser och sedan koncentrerade vi oss på att jobba med ett förslag. Efter den inledande workshopen sammanställde vi gruppen synpunkter och Karin Forsell, som är expert på begripligt språk på Begripsam tog fram nya förslag på formuleringar. Inför workshop 2 hade Region Skåne berabetat material och presenterade ett förslag på hur en kallelse skulle kunna se ut i mobilen. Dett förslag diskuterades och under den pågående diskussionen modifierade de ansvariga på regionen texterna så att vi kunde se och diskutera resultatet av olika förslag. Utifrån den digitala kallelsen ska regionen nu också arbeta fram en kallelse på papper och gå igenom de många olika alternativ till meddelanden som kan behöva vara med i en kallelse. En brist som vi upptäckt under arbetet är att systemen som skapar kallelser inte kan hantera bilder. Det kan just nu därför bara vara text i kallelser. Nu ska regionen arbeta vidare ett tag och sedan bjuds deltagarna in till workshop 3.

Tillbaka