Patientmedverkan i innovationsprocessen

2021-04-01

Inom ramen för innovationsprogrammet MedTech4Health och projektet NUP, Nationellt utvecklingsprojekt – Implementering, kommer CoDeAc att medverka i ett arbete som syftar till att bland annat ta fram modeller för utvärdering av e-hälsoapplikationer och modeller för samverkan mellan innovatörer/utvecklare och patienter/patientorganisationer. Dessa frågor blir än mer betydelsefulla i och med införandet av det nya medicintekniska direktivet. CoDeAc och samarbetspartnerna Begripsam och Funktionsrätt Skåne kommer att introducera vår modell för samskapande designprocess och för utvärdering av tillgänglighet och användbarhet. Vi kommer också att introducera en modell för hur samarbetet med både patienter och patientorganisaioner ska organiseras.


Tillbaka