Patienterna är viktiga i designprocessen

2021-08-27

Vid ett av årets Almedalen-seminarier presenterade vi vårt arbete med att skapa ett ramverk för samverkan mellan utvecklare av e-hälsotjänster, patienter och intresseorganisationer. Seminariet spelades in, se seminariet om användarmedverkan här.

Tillbaka