Nu startar undersökning av hur organisationer i funktionsrättsrörelsen klarat sin verksamhet under pandemin

2022-03-29

I projektet Funktionsnedsättning och digital delaktighet i skuggan av en pandemi kommer vi att undersöka hur förbund, distrikt och lokala föreningar inom funktionsrättsrörelsen använt eller inte använt digitala lösningar för att klara verksamheten under pandemin. Arbetet inleds med en enkät som vänder sig till nästan 6000 mottagare. Vi kommer att jämföra användningen av digitala verktyg före och under pandemin samt kartlägga vilka digitala verktyg som använts och hur de upplevs fungera. Vidare kommer vi att ställa frågor om vilken kompetens som fanns och vilka brister som upplevdes i förmågan att blir mer digital. För- och nackdelar med de digitala lösningarna kommer också att undersökas.

Tillbaka