Nu skapar vi en e-hälsotjänst som ska underlätta fysisk aktivitet

2022-09-10

Efter ett antal förberedande workshopar går vi nu in i ett mer konkret utvecklingsarbete. Målet är en e-hälsotjänst som ska underlätta fysisk aktivitet. Tjänsten ska testas i skarpt läge på patienter som vill sänka sitt blodtryck. Vi kommer att ha fokus på hög användarvänlighet för både patienter och personal genom att ställa mycket höga krav på tillgänglighet och universell utformning. Vi kommer att arbeta i ett designteam som stegvis utvecklar idéer för vad tjänsten ska innehålla och hur den ska fungera. Medlemmar i föreningen Begripsam och från medlemsorganisationerna i Funktionsrätt Skåne kommer att delta. Abetet kommer till stora delar att ske via workhsopar online. Som ett parallellt sidoprojekt kommer vi därför också att kartlägga och analysera förutsättningarna för att arbeta med samskapande design via workshopar online.

Tillbaka