Forskning om funktionsnedsättning och digital delaktighet i skuggan av en pandemi

2021-10-08

CoDeAc har fått ytterligare forskningsmedel från FORTE för ett projekt som relaterar till CoDeAc:s eHälsoprojekt. Det nya projektet kommer undersöka hur den digitala delaktigheten har påverkats under covid-pandemin bland personer med funktionsnedsättningar och bland funktionsrättsrörelsens organisationer. Projektet är 3-årigt och arbetet kommer starta redan i november 2021.

Projektet kommer ge kunskap om både möjligheter och svårigheter kopplat till att använda digitala lösningar under covid-pandemin och kunskap om hur digitala lösningar har underlättat eller hindrat för personer med funktionsnedsättningar och organisationer inom funktionsrättsrörelsen att hantera effekterna av pandemin. Resultaten av projektet kommer bidra till samhällets förmåga att använda tillgängliga digitala lösningar i en framtida krishantering.

Tillbaka