Forskardag i Mora: Personer med intellektuell funktionsnedsättning diskuterar e-hälsa

2020-02-07

Tretton medforskare med måttlig intellektuell funktionsnedsättning, tillsammans med stödpersoner och tillgänglighetsexperter samlades på Mora folkhögskola för en forskardag. Under dagen arbetade vi i grupper och diskuterade fysisk aktivitet. Vi kartlade vilka fysiska aktiviteter som är roligast. Vi kartlade också vad som är viktiga förutsättningar för att man ska komma igång och vara fysiskt aktiv och vad som krävs för att man sedan ska fortsätta. Gruppen kommer att vara med i det framtida arbetet att skapa en digital tjänst för ökad fysisk aktivitet. Dagen resulterade i filmer, skriftliga dokumentationer och många idéer kom fram.

Fotot på medforskarna är taget av Gunnel Jonsson.

Tillbaka