CoDeAc presenterar visionär prototyp för e-tjänster i 1177.se

2021-09-08

Efter ett stort antal workshops med medlemmar i Begripsam och i Funktionsrätt Skåne så har vi steg för steg utvecklat en klickbar prototyp. Prototypen visar de idéer och tankar som vi diskuterat. Mycket handlar om att det finns behov av en överblick över olika sorters information som finns inom hälso- och sjukvårdssystemet. Dessutom behöver funktioner som redan finns idag bli enklare och mer logiskt utformade.

Arbetet har skett i en samskapande designprocess. Precis när arbetet hade påbörjats kom pandemin och vi tvingades gå över till att genomföra våra workshops online. Inledningsvis krävde det mycket nya kunskaper i hur verktygen för online-samarbete fungerade. Men när vi kom över detta så fungerade arbetet bra. Vi kommer att publicera erfarenheterna från vårat förändrade arbetssätt i en separat publikation.

Kontakta forskarteamet om du vill ha en demonstration av prototypen.

Tillbaka