Rekommendationer för kognitiv tillgänglighet på webben

2022-06-29

De dominerande riktlinjerna för webbtillgänglighet, Web ContentAccessibility Guidelines (WCAG), saknar till stora delar krav som är relevanta för personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

Rekommendationer för kognitiv tillgänglighet finns visserligen presenterade i standarden Kognitiv tillgänglighet - Del 1: Allmänna riktlinjer (SS-EN ISO 21801–1:2021). Standarden är godkänd som ensvensk, europeisk och internationell standard. Men rekommendationerna i ISO 21801 är generella och de ska passa utveckling av alla sorters system, produkter och tjänster.

Begripsam har därför inom ramen för projektet DigiKog arbetat fram rekommendationer för kognitiv tillgänglighet som är anpassade för utveckling av webbplatser och e-tjänster. I DigiKog har personer med egna erfarenheter av kognitiva svårigheter samarbetat med experter på tillgänglighet, designers, utvecklare, företrädare för intresseorganisationer, ansvariga för webbplatser inom myndigheter, organisationer och företag.

Den vetenskapliga bearbetningen av dokumentet har gjorts i samarbete med forskningsprojektet CoDeAc och Centrum för KliniskForskning Dalarna.

Länk till rapporten: Rekommendationer för kognitiv tillgänglighet på webben.

Tillbaka