Design for Participation and Inclusion will Follow: Disabled People and the Digital Society

2020-09-14

I denna doktorsavhandling presenteras grunderna för hur vi arbetar i CoDeAc. Med utgångspunkt i metoder från aktionsforskning och folkbildning används samskapande aktiviteter för att åstadkomma samhällsförändring, presentera ny kunskap och förändra de medverkande individernas situation. Avhandlingen presenterar också förutsättningar för deltagande i det digitala samhället. Särskilt fokus ligger på kognitiv tillgänglighet.

Länk till webbsidan DiVA där avhandlingen finns att ladda ned på engelska: Design for Participation and Inclusion will Follow: Disabled People and the Digital Society

Tillbaka