Design for Participation and Inclusion will Follow: Disabled People and the Digital Society

2020-09-14

I denna doktorsavhandling presenteras grunderna för hur vi arbetar i CoDeAc. Med utgångspunkt i metoder från aktionsforskning och folkbildning används samskapande aktiviteter för att åstadkomma samhällsförändring, presentera ny kunskap och förändra de medverkande individernas situation. Avhandlingen presenterar också förutsättningar för deltagande i det digitala samhället. Särskilt fokus liggr på kognitiv tillgänglighet.

Stefan Johansson
Tillgänglighetsexpert och doktor i människa datorinteraktion